• hearing-41433_640

  Bekijk de uitgeschreven tekst van deze video

  1989

  Samenvatting informatie video

  Frisse wind in het Kremlin
  Begin jaren tachtig wijst niets erop dat de Koude Oorlog haar laatste decennium is ingegaan. Noch dat de Berlijnse muur in 1989 zal vallen. Toch zullen interne ontwikkelingen in de Sovjet-Unie en een veranderende houding van Reagan deze ingrijpende ommekeer teweeg brengen. Michael Gorbatsjov laat een frisse wind waaien door het Kremlin. Zijn missie is om de Sovjet-Unie uit het economisch slob te halen. Ook technologisch hebben de Russen een enorme achterstand. Dat blijkt wel uit de ramp bij Tsjernobyl in 1986 als er een kernreactor ontploft. Dit als gevolg van jarenlange verwaarlozing en een door en door corrupt politiek systeem. De catastrofe in Tsjernobyl laat zien hoe allesvernietigend een echte kernoorlog zou zijn.

  Perestrojka
  Gorbatsjov lanceert zijn Perestrojka, het plan om de economie en het politieke systeem drastisch te hervormen. Gorbatsjov laat Reagan weten uit te zijn op een drastische verbetering van de betrekkingen. Reagan raakt overtuigd van de oprechtheid van Gorbatsjov om een nucleaire confrontatie te voorkomen. Zo ook Reagans opvolger George H.W. Bush.

  Neergang van de Berlijnse Muur
  In 1989 trekt Rusland zich terug uit de uitzichtloze oorlog in Afghanistan. In Oost-Europa staat de ene volksbeweging na de andere op tegen de gehate communistische leiders. Het meest spectaculair zijn de ontwikkelingen in Oost-Duitsland. De nieuwe leider Krenz opent de poorten van de Berlijnse Muur. In eerste instantie probeert hij hiermee tijdelijk de druk van de ketel te halen. Maar al snel beklimmen en breken demonstranten de muur af. Eind 1989 is dan ook een eind gekomen aan de Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijn.

  Verklaring van Malta
  Kort nadien ontmoeten Bush en Gorbatsjov elkaar voor de kust van Malta. Ze komen een drastische vermindering overeen van conventionele en nucleaire wapens. Gorbatsjov laat ook weten dat de Sovjet-Unie op economisch gebied nauw zal gaan samenwerken met andere westerse landen. Met de verklaring van Malta is een eind gekomen aan de ideologische strijd tussen kapitalisme en communisme.

  > Meer informatie

  NL-1

  NL-2

  1945

  1947

  1948

  1949

  1950

  1956

  1961

  1962

  1968

  1972

  1980

  1991