• hearing-41433_640

  Bekijk de uitgeschreven tekst van deze video

  1968

  Samenvatting informatie video

  Vietnamoorlog
  De interventie in Vietnam was de langste en bloedigste oorlog die de Verenigde Staten ooit hebben gevoerd gedurende de Koude Oorlog. In 1968 heeft Amerika al drie miljoen ton bommen laten vallen op Vietnam. het dubbele van het aantal dat in WOII was ingezet tegen Duitsland en de Sovjet-Unie samen. In Amerika komt de grootste anti-oorlogsbeweging op gang. Ook in Europa voeren tegenstanders massaal actie tegen de Verenigde Staten. Amerika zelf vervreemdt zich van zijn eerdere bondgenoten in de Koude Oorlog.

  Vietcong
  In het zuiden is de anticommunistische leider Ngo Dinh Diem aan de macht. Met Amerikaanse dollars voert hij een onderdrukkend en corrupt regime uit. Het gewapend verzet tegen Diem organiseert zich in de communistische Vietcong, gesteund door Ho Chi Min. Onder het bewind van Kennedy wordt de economische en militaire steun aan Zuid-Vietnam aanzienlijk opgevoerd. Vanaf 1961 laten de Amerikanen het beruchte ontbladeringsmiddel Agent Orange neerdalen over het Vietnamese land om oogsten te verwoesten en schuilplaatsen en -routes van de Vietcong bloot te leggen.

  Twijfels Vietnampolitiek
  Eind 1965 bevinden zich 180.000 Amerikaanse soldaten in Vietnam, in 1968 zijn dat er al een half miljoen. De Sovjet-Unie en China reageren met het opvoeren van materiƫle steun aan Noord-Vietnam. In Amerika, ook binnen de Democratische partij, ontstaan er steeds meer twijfels over de Vietnampolitiek. Steeds meer stemmen gaan op om deze zinloze, mensenlevens- en geldverslindende oorlog te beƫindigen. In mei 1968 starten uiteindelijk in Parijs de vredesonderhandelingen met Vietnam.

  De Praagse Lente
  Twintig jaar nadat de communisten de macht op hardhandige wijze naar zich toe hebben getrokken, beleeft Tsjecho-Slowakije een korte periode van liberalisering. Een periode die de geschiedenis is ingegaan als de Praagse Lente onder leiding van Alexander Dubcek. Het meest spectaculair is het herstel van de vrijheid van meningsuiting. Het intellectuele leven komt tot bloei en een golf van protestbewegingen en demonstraties komen op gang. In 1968 wordt er onder leiding van Brezjnev met een militaire invasie een eind gemaakt aan deze korte liberale periode in Tsjecho-Slowakije. Dit onder meer op aandringen van leden van het Warschaupact die niets zien in deze liberale aanpak. Protesten blijven niet uit. Op 16 januari 1969 steekt de student Jan Palach zichzelf in brand in Praag en overlijdt enkele dagen later. Zijn voorbeeld wordt door een tiental anderen gevolgd.

  De Russische invasie wordt achteraf verantwoord met de Brezjnev-doctrine: contrarevolutionaire krachten die het socialisme in een socialistisch land in gevaar brengen is een probleem van alle socialistische landen. De internationale solidariteit is belangrijker dan de nationale soevereiniteit.

  > Meer informatie

  NL-1

  NL-2

  1945

  1947

  1948

  1949

  1950

  1956

  1961

  1962

  1972

  1980

  1989

  1991