• hearing-41433_640

  Bekijk de uitgeschreven tekst van deze video

  1948

  Samenvatting informatie video

  Blokkade Berlijn
  Zoals besloten in Jalta en Potsdam is Duitsland verdeeld in vier sectoren: een Engelse, Franse, Amerikaanse en Russische. Deze bezettende partijen komen nadrukkelijk overeen dat de verdeling van Duitsland van tijdelijke aard zal zijn. De Verenigde Staten willen de Duitse economie zo snel mogelijk weer op poten hebben. De Fransen en Russen zijn bang voor een economisch sterk Duitsland, uit angst voor revanchisme. Formeel is het uitgangspunt dat Duitsland als economische eenheid bestuurd zal worden. In de praktijk pakt dit echter heel anders uit.

  Marshallplan
  Het Marshallplan, een omvangrijk materieel hulpplan, is gericht op de wederopbouw van de landen in Europa die getroffen zijn door de oorlog. Voor Stalin heeft dit ongewenste consequenties. Aangezien ook de economie van de Russische zone deel zal gaan uitmaken van de kapitalistische wereldeconomie.

  ‘Operation Bird’
  In het geheim wordt ‘Operation Bird’ ingevoerd onder aanvoering van de Amerikaanse generaal Lucius Clay. Deze moet ervoor zorgen dat er in westelijk Duitsland een nieuwe munteenheid wordt ingevoerd. In juni 1948 wordt de nieuwe D-Mark ook in Berlijn ingevoerd. De Amerikanen verwachten hiermee westelijk Duitsland en de West Berlijners nauwer in het westerse kamp te trekken zonder openlijke confrontatie. Voor de Russen is de maat vol en besluiten de Ostmark in hun zone in te voeren en in heel Berlijn. Op 24 juni sluiten de Russen de aan- en afvoerwegen af naar West-Berlijn in de hoop dat de D-Mark zijn waarde voor West-Berlijn zal verliezen.

  Berlijnse luchtbrug
  Het Amerikaanse antwoord is al even spectaculair als onverwacht. Al op 26 juni beginnen de Amerikanen West-Berlijn vanuit de lucht te bevoorraden, 2,2 miljoen inwoners en 8.000 geallieerde militairen. Na acht maanden heft Stalin, die inziet dat verder verzet zinloos is, de blokkade op. De politieke en economische tweedeling van Duitsland en Berlijn wordt in het najaar van 1949 geformaliseerd. Er is de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) met een eigen grondwet, onder leiding van CDU bondskanselier Konrad Adenauer. Daarnaast is er de Duitse Democratische Republiek (DDR) onder aanvoering van Walter Ulbricht.

  In 1951 wordt het monument voor de Berlijnse luchtbrug onthuld. Dit ter nagedachtenis aan het feit dat West-Berlijn door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werd bevoorraad tussen 26 juni 1948 en 12 mei 1949 via de Berlijnse luchtbrug.

  > Meer informatie

  NL-1

  NL-2

  1945

  1947

  1949

  1950

  1956

  1961

  1962

  1968

  1972

  1980

  1989

  1991