Colofon

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Brabant

Concept website, virtuele wandelroute, ontwerp inrichting L6 en L10 op herinneringspark:
Rob Moonen

Concept, grafische vormgeving fysieke wandelroute en terreininrichting herinneringspark:
Albert Kliest

Beeldresearch, beeldreeks en verblijfsplekken wandelroute herinneringspark:
Albert Kliest

Reconstructie BOS-gebouw en portretgalerij:
Albert Kliest

Fluisterzaal L10:
Strijbos van Rijswijk in opdracht van Rob Moonen

Historisch onderzoek Koude Oorlog:
Ingrid Luycks

Research filmmateriaal, samenstelling films, montage en eindredactie film:
Rob Moonen

Geraadpleegde filmbronnen:
Archive.org, FedFlix, Prelinger Archives, Youtube, Universal Newsreels Hollywood

Voice-over films:
Nol van Trier

Geluid en mixage:
Tom Sikkers

Foto’s:
Dienst Landelijk Gebied, Albert Kliest, Rob Moonen

Webdesign:
Kim Costatino & Lorenzo Gerbi

Dank aan:
MTM-Dawn Wanroij voor de bruikleen van de SA-2 Guideline in L6
NMM Soesterberg voor de bruikleen van de Nike Hercules in L6
Joop Dijkman voor de algehele ondersteuning van dit project

Aanleg wifinetwerk herinneringspark:
Ict-Factory Barneveld

Webhosting en support:
Imeco Internet Strategieën Breda

Creative Common license : CC0 1.0 Universal
Alles op deze site mag worden hergebruikt