• hearing-41433_640

  Bekijk de uitgeschreven tekst van deze video

  1980

  Samenvatting informatie video

  Nieuwe strategie in de wapenwedloop
  De verkiezing in 1980 van Ronald Reagan tot president van de Verenigde Staten betekent een nieuwe fase in de Koude Oorlog. De meest anticommunistische regering doet zijn intrede. Als in Polen in 1981 de protesterende vakbondsbeweging Solidarnosc door de regering wordt onderdrukt, volgen direct de handelsbeperkingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Er is een nieuw stadium bereikt in de wapenwedloop. De nieuwe strategie op nucleair gebied is erop gebaseerd dat een atoomoorlog te winnen zou zijn. De middellange afstandsraketten die in Europa gestationeerd zullen worden, zijn bedoeld om het Rode Leger bij een ‘first strike’ te vernietigen. Intussen lanceert Reagan een nieuwe ‘defensief’ systeem: het Strategic Defense Initiative (SDI). Dit is een ruimtelijk wapenschild tegen Sovjetraketten, beter bekend als Starwars. Het brengt een daadwerkelijke nucleaire oorlog dichterbij.

  Demonstraties tegen kernwapens
  Zowel in de VS als in de rest van de wereld ontstaan grote antikernwapenbewegingen. In 1983 demonstreerden maar liefst 500.000 mensen op het Malieveld in Den Haag tegen de komst van kruisraketten. Het resultaat was dat ze in Nederland uiteindelijk niet geplaatst zouden worden.

  Afghaanse oorlog
  De anticommunistische machtspolitiek beperkt zich echter niet tot een aanval op de Sovjet-Unie. Ook in Latijns-Amerika probeert het Witte Huis haar invloed te behouden en uit te breiden. In het Midden-Oosten steunen de Verenigde Staten de Irakese dictator Saddam Hoessein met wapens en grondstoffen in de oorlog tegen buurland Iran omwille van oliebelangen in de regio. De Amerikanen steunen ook de fundamentalistische Mujahedin-rebellen in Afghanistan met geavanceerde wapens tegen het Rode Leger. Toch is er op korte termijn verandering op komst. Dit komt onder andere door de wisseling van de macht in het Kremlin en een nieuwe koers van Reagan, die ondanks dat hij overtuigd anticommunist ook een pragmaticus is.

  > Meer informatie

  NL-1

  NL-2

  1945

  1947

  1948

  1949

  1950

  1956

  1961

  1962

  1968

  1972

  1989

  1991