• hearing-41433_640

  Bekijk de uitgeschreven tekst van deze video

  1956

  Samenvatting informatie video

  Liberaler beleid Sovjet-Unie
  Op 25 februari 1956 houdt de nieuwe Sovjetleider, Nikita Chroesjtsjov, een toespraak voor het 20ste partijcongres. Hier neemt hij afstand van het machtsmisbruik, de persoonsverheerlijking en de wandaden van Stalin. Een liberalere buitenlandse politiek wordt ingeluid. Aanvankelijk lijkt het dagelijks bestuur in Moskou in te stemmen met een vergaande liberalisering. Als minister-president Imre Nagy (Hongaars communistisch politicus) aankondigt uit het Warschaupact te zullen treden en een neutrale koers te gaan varen, is dit een stap te ver voor de partijleiding in Moskou. Uit vrees om als voorbeeld te dienen besluit Moskou hardhandig in te grijpen. Op 4 november bestormen 200.000 Russische soldaten en 6.000 Sovjettanks Boedapest en andere Hongaarse steden.

  Westerste steun blijft uit
  Westerse steun blijft uit. Dit heeft vooral te maken met het samenvallen van de Hongaarse opstand en de Suezcrisis. Na de nationalisatie van het Suezkanaal door de Egyptische leider Nasser proberen de Engelsen en Fransen hun koloniale belangen in dit gebied te behartigen. Ook Nederland krijgt te maken met de gevolgen van de Hongaarse opstand. Minister-president Drees kondigt aan vluchtelingen in Nederland op te nemen.

  > Meer informatie

  NL-1

  NL-2

  1945

  1947

  1948

  1949

  1950

  1961

  1962

  1968

  1972

  1980

  1989

  1991