• Ambrose, Stephen E., Rise to globalism. American foreign policy since 1938. Londen/New York 1988.

  Boom, Bart van der, Atoomgevaar? Dan zeker B.B. De geschiedenis van de Bescherming Bevolking. Den Haag 2000.

  Craig, Campbell and Fredrik Logevall. America’s Cold War. The politics of insecurity. Cambridge Massachusetts / Londen 2009.

  Eenennaam, B.J. van. Achtenenveertig kruisraketten. Hoogspanning in de lage landen. Den Haag 1988.

  Gaddis, Lewis, J., We know now: Rethinking Cold War History. New York: Oxford University Press 1997.

  Gunsteren, Herman van en Grahame Locke, Politieke theorieën. Alphen aan de Rijn 1977.

  Feiss, H., From Trust to Terror: The Onset of the Cold War. Londen 1970.

  Haslam, Jonathan, Russia’s Cold War. From the October Revolution to the Fall of the Wall. New Haven / Londen 2011.

  Joll, James, Europe since 1870. An international history. Harmondsworth /New York 1976.

  Koedijk, P., J. Linssen en D. Engelen (red.), Verspieders voor het vaderland. Nederlandse spionage voor tijdens en na de Koude Oorlog. Den Haag 1996.

  Lafeber, C.V., De tijden veranderen meer dan de mensen: geschiedenis van Nederland tijdens de Koude Oorlog (1945-1990). Goirle 2002.

  Meurs, Rudie, De BVD. Samenzweren tegen ambtenaren, studenten, journalisten, dominees, en andere democraten. Amsterdam 1978.

  Susan Neiman, Morele helderheid. Goed en kwaad in de eenentwintigste eeuw. Amsterdam 2010.

  Runkle, Gerald, A history of western political thought. New York 1968.

  Schlesinger, A., ‘The Origins of the Cold War’, in Foreign Affairs 46 (1967), no. 1 (oktober), pp. 22-52.

  Schoenmaker, B. J.A.M.M. Janssen, In de schaduw van de muur. Maatschappij en krijgsmacht rond 1960. Den Haag 1997.

  Mark Traa, De Russen komen! Nederland in de Koude Oorlog. Amsterdam 2009.

  Vos, Chris, Rens Broekhuis, Lies Janssen, Barbara Mournier, De Geheime Dienst. Verhalen over de BVD. Amsterdam 2005.